Okulumuz Artık Sıfır Atık Belgeli !

Okumuluz Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştır. 

Gelecek sorumluluk alarak güzel !