Kurumsal Tanıtım

Onlarca yıldır, topluma mâlolmuş, örnek insanlar yetiştiren, eğitimi ile karakterimizi şekillendiren Lale Koleji olarak bizler, okulumuzun hedef ve misyonuna uygun olarak, değerli eğitimcilerimizle birlikte, geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere arzu, heyecan, azim ve sadakatle çalışıyoruz.  

Lale Eğitim Kurumları, ana sınıfından itibaren, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi olmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerini, "amaçlar bildirimiz" doğrultusunda; geleceğin vizyoner ve mümtaz şahsiyetlerini yetiştirmek için icra eder. Okulumuzda eğitim almak isteyen öğrenciler ile evlatlarını bize teslim edecek ebeveynlerin, “amaçlar bildirimiz ve temel değerlerimiz”de bizimle mutabık kalmaları ve velilerimizin kendilerini de yaşam boyu eğitim ve gelişime adamaları beklenmektedir. 

Ailede başlayıp okulda devam eden eğitim sürecinde ailenin rolü en az okul kadar önemlidir. Hedefler ailenin yönlendirmesiyle başlar ve hayallere dönüşür. Disiplinli çalışma ve ailenin nitelikli ilgisi sonucu başarı elde edilebilir, hayallere ulaşılabilir. Başarılı öğrenciler, evlatları ile birebir ilgilenen, çocukları ile nitelikli zaman geçiren ve kendi kişisel gelişimini de çocuklarının eğitimi kadar önemseyen ailelerden çıkmaktadır. 

Lale Kolej kültürü, özümsediğimiz değerler ve öğretiler ışığında, bir dünya görüşü bina eder. Bu görüş sadece egoyu besleyen bireysel başarıyı değil; inancımız gereği toplumsal refahı yükseltmek üzere paylaşımı hedefler. Bir yaşam amacı olan, özgüveni yüksek, neyi nasıl yapması gerektiğini bilen insanlar yetiştirmek temel felsefemizdir. Okulumuzdaki eğitim ve öğretim, sadece sınav geçmek için değil, görerek ve yaşayarak kazanımların kalıcı hale gelmesini sağlamayı amaçlar.

Çocuklarımızın karakter yapılarının şekillendiği bu yıllarda, onlara örnek olarak, özümsediğimiz değerleri yaşayan "erdemli insanlar" yetiştirmeğe çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, karakterimizi ve kişiliğimizi oluşturan değerlerimizi, hayatın seyri içerisinde, evde ve okulda, görerek ve yaşayarak kazanırlar. Her biri rol model olan eğitimcilerimiz, eğitim sürecinde çok önemli ve aktif rol üstlenirler.

Velilerimiz evlatlarını bize emanet ederken şunu bilmelidirler: Öğrencilerimiz Lale Kolejindeki eğitimleri sürecinde, karakter gelişimleri ve buna yönelik kazanımlarının farkına varamayabilirler. Fakat burada atılan tohumlar ve elde edilen kazanımlar, üniversite ve sonrasında, hayatlarını şekillendirirken meyvesini verecek bir eğitim-öğretim sürecidir. Biz kişisel menfaatleri için yaşayan bireyler değil, inancına göre yaşayan ve buna göre hareket eden, bir duruşu olan, sağlam karakterli şahsiyetler yetiştirmek için çalışıyor ve yaşıyoruz.

İnsan her türlü makam, mevki ve zenginliğe erişebilir. Makbul olan insan; kendini bilen, bulunduğu yeri hazmeden, hakikatten ayrılmadan adalet üzere yaşamaya çalışan insandır. "Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği kuşatmaktır."LOGOLARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ