Neden Lale

LALE KOLEJİ FARKLIDIR !

Lale Koleji, bireysel farklılıklar ve yeteneklere göre uyguladığı eğitim modeli ile öğrencinin kişisel gelişimini, kabiliyet ve istidadına göre geliştiren bir karakter gelişim okuludur.

1985’ten beri yetiştirmiş olduğu yüzlerce mezunu, başarıları ile bulundukları çevrelere ve topluma yön vermektedirler. Amaçlarımıza uygun eğitim sistemimiz ile akademik seviyesi üst düzeyde, sosyal ve olgun karakterli  bireyler yetiştiriyoruz.

Okul öncesi eğitimiyle başlayan ve lise 12.sınıftan mezun olana kadar uzanan süreçte her yaştan çocuğun bireysel farklılıkları dikkate alınarak oluşturulan Lale Koleji eğitim sistemi bir bütünlük ve devamlılık arz eder.

 

Lale Koleji, ANA OKULU

Lale Anaokulunda uygulanan eğitim ile, çocuklarımızın kendini ifade etme yetenekleri geliştirilerek özgüven tesis edilir.

Drama dersi ile tiyatral oyunlar eşliğinde sosyal yönleri geliştirilir.

“Kur’an-ı Kerim ve Güzel Ahlak” dersi ile insani ve ahlaki gelişime yönelik temel değerlerimizin altyapısı oluşturulur.

İngilizce dersi konuşmaya yönelik olarak drama dersiyle beraber oyun içerisinde öğretilir.

Lale’de okul öncesi eğitimi alan öğrencilerimiz, ilkokulda, eğitim modelimize kolayca uyum sağlarlar. Arkadaşları ile kaynaşmış ve aynı eğitimi almış olduklarından dolayı ilkokul eğitim süreçleri daha verimli olur.

 

Lale Koleji, İLKOKULU

1992’den beri özel eğitimdeki kazanımları ile ilkokul eğitiminde uzmanlaşan Lale İlkokulu, çocukların bireysel farklılıkları ve yeteneklerine göre geliştirdiği eğitim modeli ile farklılaşmaktadır. Tecrübeli ve dinamik eğitim kadrosu ile, öğrencilere okumayı ve araştırmayı sevdiren, kendine güveni olan, fiziksel, duygusal, dilsel, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temelleri oluşturarak üretici olmayı destekleyen Lale’nin ilkokul eğitimi karakter gelişimi üzerine kuruludur. İlkokul eğitim modelimiz, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile bütünlük ve süreklilik arzeder.

 • İngilizce : Yoğun İngilizce programı ile en çok kullanılan yabancı dilde iletişimin temeli oluşturulur.
 • Satranç : Düşünme ve aklı kullanma yeteneklerini geliştirilir.
 • Drama : Sosyal yönleri geliştirerek, kendine güven duygusu aşılanır, ifade ve sunum yetenekleri geliştirilir.
 • Dikkat gelişimi : Bir işe odaklanma ve başarılı olma azmi aşılanır.
 • Kuran-ı Kerim ve güzel ahlak : Kur’an-ı Kerim okuması öğrenimi yanı sıra, olumlu kişilik temelleri bina edilir.
 • Karakter gelişimi için değerler eğitimi : Güzel huyların karakter haline dönüşmesi için, temel değerlerimiz uygulamalı olarak yaşanır.
 • Sosyal ve sportif faaliyetler : Bireysel yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesine yönelik etkinlikler ve sportif becerilerin geliştirilmesi hedeflenir.

 

Lale Koleji, ORTAOKULU

Özel Lale Koleji, Erkek Lisesinin 1985’te eğitime başlamasından 3 yıl sonra 1988’de yola erdemli, bilgili, görgülü ve başarılı bireyler yetiştirmek idealiyle çıkan ortaokulumuzun mezunları ülkemizin en başarılı liselerine yerleştirilmişlerdir.

Lale Ortaokulu, Anadolu Lisemiz ile bütünleşik ve süreklilik arz eden bir eğitim modeline sahiptir. Yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, karakter gelişimine yönelik değerler eğitimi, drama, sportif faaliyetleri, Kur’an-ı Kerim ve güzel ahlak eğitimi, rol model olarak Peygamber efendimizin hayatı, zeka oyunları, TEOG sınavına hazırlık kampları, sınavlara hazırlık için altıncı gün eğitim faaliyetleri (AGEP) ve sosyal kulüpleri ile yoğun ve öğrenci merkezli bir eğitim vermektedir.

 • Haftada 18 saat İngilizce
 • Karakter gelişimine yönelik değerler eğitimi
 • Lale Koleji Spor Kulübü
 • Yüzme
 • Masa Tenisi
 • Savunma Sporları
 • Basketbol, Voleybol, Futbol
 • Sosyal ve kültürel etkinlikler
 • Resim
 • Gitar
 • Ebru
 • Dikkat Gelişimi
 • Drama
 • Kuran-ı Kerim ve Güzel Ahlak
 • Siyer-i Nebi: Peygamberimizin Hayatı
 • Zeka Oyunları
 • Akşam Etütleri
 • Altıncı gün (Cumartesi) Kursları ve Spor Kulüpleri
 • TEOG Hazırlık Kampları

 

Lale Koleji, ANADOLU LİSESİ

Lale Koleji, Lisesi 1985’ten beri kuruluş amacına uygun yetiştirmiş olduğu entellektüel bireyler ve dünya görüşü ile topluma yön veren örnek mezunlarıyla köklü ve marka bir eğitim kurumudur.

Lale Koleji, Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim, akademik başarı odaklı ve karakter gelişimi ile eş zamanlı olarak belirli bir disiplin formatında yürütülür.

Eğitimde farklılıklarımız

 • İngilizce
 • Karakter gelişimine yönelik değerler eğitimi
 • Akşam Etütleri
 • Altıncı gün (Cumartesi) üniversite hazırlık kursları
 • YGS ve LYS Hazırlık Kampları