Tüm indirim kalemleri sadece eğitim ücreti üzerinden uygulanır.

A1. Kardeş indirimi % 7’dir.

A2. Peşin indirimi % 7’dir.

A3. Erken kayıt indirimleri Şubat ayından Mayıs ayı sonuna kadar geçerlidir.

 

B1. Başarı indirimleri Yönetim Kurulumumuzca MEB tarafından yapılacak 2024 LGS sonuçlarına ve

Lale Koleji Başarı Değerlendirme ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

B2. Mezun indirimi % 20’dir.

B3. Eğitimci indirimi % 10’dur.

 

Önemli: A grubu indirimlerine ek olarak B grubundan sadece en yüksek olan indirim seçeneği uygulanır.

Taksitli kayıt, biri kayıt esnasında olmak üzere 10 eşit taksitle tahsil edilir.

Kayıt, velinin gerekli belgeleri imzalaması ve ilk taksiti ödemesiyle geçerlilik kazanır.

Ödemeler; peşin (banka), çek veya senet ile yapılır. Açık hesap kayıt yapılmaz.

İndirim kalemlerinin her biri ayrı ayrı kademeli olarak uygulanır!