Özel Lale Koleji

AMAÇLARIMIZ

Temel Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ ve ÖĞRETİLERİMİZ

Meraklı : Her iş önce merak ile başlar. Sürekli gelişimi hedefleyen, yeniliklere açık olan, merak eden ve merakını taze tutan, hayallerini ve düşüncelerini gerçekleştirmek için arzu duyan, bilgiye susamış,

Düşünen : Bir şeyi bulmak veya icat etmek önce hayal etmek sonra da düşünmekle mümkündür. Düşüncenin temeli hayal etmektir. Hayal eden ve hayallerini gerçekleştirmek üzere düşünen,

Araştırmacı : İlme değer veren, her duyduğuna araştırmadan inanmayan, bilginin kaynağına inen, sorgulayıcı, , hakikati araştıran ve ancak gerçeğe ulaşınca tatmin olan, malumat sahibi olmaktan öteye geçerek bir konuyu derinlemesine bilmek için çalışan,

İnançlı : Dinini, değerlerini, kültürünü miras bulduğu için taklit ile değil; neye, niçin inandığını sorgulayan, mutlak hakikati arayan ve değerlerini inanarak yaşayan,

Sorumlu: Düşüncelerini hedefleri doğrultusunda eyleme dönüştürürken eylemlerinin sorumluluğunu da üstlenen, insiyatif alan,

Anlayışlı: Empati kurarak kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayan, halden anlayan, hal ve hareketleri ile örnek olan, adalet sahibi, 

İletişimci : Fikirlerini özgürce beyan eden, anlamak, anlatmak ve anlaşılmak için gayret eden. Anadilini çok iyi kullanan ve en az bir yabancı dilde iyi derecede iletişim kurabilen, 

Hoşgörülü : Kibirden uzak, alçak gönüllü ve tevazu sahibi, uyumlu ve dengeli, insana yaratılmışların en değerlisi olarak değer veren,

Bilge ve Lider : Özgüvenli, temsil kabiliyeti olan, saygın, taklit etmeyen, zeki ve dikkatli, bilinçli ve fedakâr, zorluklara karşı dayanıklı,

Ârif : Bir işin sonunu önden gören, ne ekerse onu hasat edeceğini bilen,

Yardımsever : Kendi çıkarlarını ve egosunu tatmin etmek için değil; insanlara insan olduğu için değer veren ve yardım eden,

Karakterli : Dürüst, cömert, kanaatkar, güvenilir, vefalı, utanabilen, onurlu, erdemli, kendisiyle ve çevresiyle barışık,

Sonuç odaklı : Çalışmalarını belirlediği hedefe ulaşmak için yapan, bilinçli, girişimci ve tutarlı,

Edepli : Nerede nasıl davranacağını bilen, saygılı, ahlaklı, nezaketli, anlayış ve idrak sahibi,

Sportmen : Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturuyla, akli melekelerini kullanırken bedenini eğiten, sağlıklı ve zinde, 

Becerikli : Yetenek ve kabiliyetine göre yetiştirilen; ilgi duyduğu alana yönlendirilen ve alanında yetenekleri gelişen, 

Çalışkan ve disiplinli: Zamanın kıymetini bilen, planlı ve programlı, azimli, sabırlı, zorluklarla yılmadan mücadele eden, 

İnovatif : Üretici ve yaratıcı düşünebilen, olaylara farklı açılardan bakabilen, insanlığa faydalı olacak şeyler üretmek için çalışan, 

“insanlar” yetiştirmek için çalışıyoruz.