Çanakkale Destanı

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber!