Özel Lale Koleji

LALE KARİYER

Lale'de Eğitimcilerden Beklentiler

LALE’DE ÖĞRETMENDEN BEKLENTİLER 

Lale Kolejinde görev almak isteyen öğretmenlerden, okulumuzun amaçlarını iyi bilmeleri ve bu amaca uygun hareket etmeleri beklenir. Lale Koleji bir karakter gelişim okuludur. Biz etkileşim içerisinde olduğumuz tüm paydaşlarımızın sürekli gelişimini hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin okulumuzda yazılı kurallara uymalarının yanı sıra yazılı olmayan edep ve ahlak kurallarını, çevrelerine örnek olacak şekilde yaşamaları beklenmektedir. Kendimizi sürekli geliştirdiğimizden birlikte çalıştığımız süreç içerisinde öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Farklı geçmişlere sahip öğretmenlerimizden beklentilerimiz, güçlü özelliklerini, sevgi diliyle, disiplinden ödün vermeden, peygamber üslubu ile öğrencilerimize aktarmalarıdır.

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmenden beklenenler

Akademik olarak alanında tam hakimiyeti olan,

Sınıfa zamanında gelme ve derse zamanında başlama alışkanlığına sahip olan

Sınıfta öğrenmeye engel olacak şekilde laubali davranışlara tolerans göstermeyen, ders süresince disiplini elden bırakmayan,

Öğrencilerimize öğrenmeyi zorunluluk olarak değil ihtiyaç olarak algılatacak ve sevdirecek çalışmalar yapan ve yeni öğretim teknikleri geliştiren,

Öğrencilerimizin kişisel, ahlaki ve akademik gelişimleri için onları motive eden, öğrenme aşkını aşılayan ve o aşkı canlı tutan,

Öğrencilerin anlama ve algılama farklılıklarını göz önünde bulundurarak konuyu farklı yaklaşımlarla işleyen, iyi tasarlanmış ve amaca uygun yararlı ödevler veren,

Öğrencilerin gelişimini, çalışmalarını dikkatli ve zamanında yapan, onlara adil davranan,

yol arkadaşları ile çalışmak istiyoruz.

 

Karakter Gelişimi için öğretmenden beklenenler

İnandığı değerleri yaşayan, hal ve hareketleri ile örnek olan,

Öğretimle sınırlı kalmayan; insan yetiştirmenin sorumluluğuyla eğitim yapan,

Çocuklarla ve genç insanlarla vakit geçirmekten keyif alan, onlarla ders dışı zamanlarda da beraber olarak ilgili oldukları her konuda destek olan ve yol gösteren,

Hayal kurmayı ve düşünmeyi teşvik eden, öğrencilerimizin hedef belirlemelerine yardımcı olan, öğrencilerimizin gerçekçi hedefler ve zorlamalarla özgüven sahibi olmalarını gaye edinen,

Öğrencilerimizin karakter gelişimleri için amaçlar bildirimizi bilen ve buna göre hareket eden.

Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyin başkasına yapılmasını istemeyen, dürüst olan, başkalarının haklarına veya sahip olduklarına saygı gösteren, sorumluluk sahibi olan, adil olan,

Sevdiği ve ilgi duyduğu şeyleri ders dışı zamanlarda öğrencileri ile paylaşan ve onların ilgi alanlarını keşfederek yönlendirmek ve gelişmelerini sağlayan,

Hoşgörü ve tevazu sahibi olan, samimi davranan,

Özgüveni ile güven veren ve liderlik görevi üstlenecek bilinçli insanlar yetiştirmek için inanarak çaba gösteren,

değerli eğitimcilerle çalışmak istiyoruz.

 

İletişimde öğretmenden beklenenler 

Eğitim ve öğretimde iletişimi bilmek çok önemlidir. Bu nedenle eğitimcilerin öğrencilerle diyalog kurarken onların ruh hallerini anlamaları, psikolojilerini bilmeleri ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmaları,

Öğrencilerle ilgili okulumuzun kuralları ve uygulamalarını bilmeleri, buna göre yönlendirmeleri ve sorumluluk almaları,

Öğrencilerimizin gelişimleri için üzerinde çalışılmış uygulamalar ve değerlendirme metodları bulmaları,

Öğrencilerin durumu ile ilgili velilerimizle sürekli iletişim içerisinde bulunmaları, veli ziyaretlerini düzenli olarak yapmaları, yardımsever ve içten olmaları,

Bir istek veya durum ile ilgili kendisine yardımcı olabilecek en doğru kişi ile iletişim kurmaları,

İdarecilerle, personelle ve diğer öğretmenlerle konuşurken nezaketi elden bırakmadan, zamanında ve saygılı bir şekilde iletişim kurmaları beklenir.

 

Kişisel gelişimde öğretmenden beklenenler 

Değerlerimizin öğrencilerimizde vücut bulması için öncelikle öğretmenlerimizin kendilerinin yaşaması, amaçlarımıza uygun şekilde davranmaları,

Kişisel yetenek ve becerilerini geliştirme isteğinde olmaları, kendi alanındaki gelişmeleri sürekli takip etmeleri, kendi zümresindeki öğretmenlerle gelişimleri paylaşmaları,

Öğretmenlerimizin öğrencilerini iyi gözlemlemeleri, onları tanımaları, sosyal ve kişisel gelişimlerini yakından takip etmeleri, sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaları,

Öğrencilerimizin kendi akademik çalışma takvimlerini planlamalarını yaparken yardımcı olmaları, bu planı disiplinli bir şekilde takip etmeleri,

Öğrencilerimizin aşamadığı sorunlarıyla ilgili rehber öğretmen ile temasa geçmeleri,

Öğretmenlerimizin okulumuzu sahibiymiş gibi özümsemeleri; yapılması gereken her türlü iyileştirme için sürekli gözlem yapmaları ve yönetim ile diyalog içerisinde olmaları,

Etkinlik çalışmalarında aktif olmaları, kulüp faaliyetlerinde yönlendirici olmaları, teknik bilgi vermeleri, yetersizse ilgili idareciden destek almaları,

Etkinlik veya kulüp çalışmaları yaparken dönemlik hedefler belirlenmesi, dönem sonunda ise hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor ile sonraki etkinlik veya çalışmaların verimliliğini artırmaya gayret etmeleri,

Öğretmenlerimizin tutarlı, disiplinli ve çalışmalarında doğru kararlar alabilmeleri, öğrencilerimizle yapıcı ilişkiler kurabilmeleri, işlerine sadık olmaları,

Öğrenci gizliliğinin korunması ilkesine sadık olmaları, öğrenciyle ilgili görüşlerini sadece düzeltici ve geliştirici rehberlik servisi veya idarecilerle paylaşmaları,

Okulumuzun kıyafet yönetmeliğine uymaları ve öğrencilerimizi de uymaları konusunda uyarmaları beklenmektedir.

 

ÖĞRETMENLERDE ARANILAN NİTELİKLER

Lale Koleji öğrencilerinin yetişmesinde en büyük rol eğitimcilerimizindir. Bu nedenle öğretmenlerin hem alanlarında çok iyi olmaları hem de dinamik bir yapıya sahip olmaları gereklidir. Bizimle çalışmak isteyen genç öğretmenlerin hedeflediğimiz nesilleri yetiştirmek üzere idealist olmaları ve amaçlarımızı bilmeleri gerekmektedir. Tecrübeli eğitimci ve idarecilerimizin yol göstericiliğinde stajlarını ve oryantasyon programlarını tamamlayan öğretmenlerin rol model olmaları beklenir.

 

Öğretmen adaylarında aradığımız temel nitelikler; 

1. Alanında lisans diploması

2Geçerli öğretmenlik belgesi bulunması şarttır.

 

Şart olmamakla birlikte, lisansüstü ve doktora gibi ileri eğitimler alınmış olması, uluslararası tecrübe, ve eğitimde bilişim teknolojilerini kullanması tercih sebebidir.