Lale Koleji Anasınıfı

Lale Hakkında

Amaç Bildirimiz

Amaç Bildirimiz

Lale Kolejinde bir dünya görüşü olan, amaçları doğrultusunda ve değerleri için yaşayan, bir duruşu ve bir kimliği olan insan yetiştirmek için eğitim yapılır. Dünya görüşü; yaratılış gayesini bilen ve bu gayeye ulaşmak için adalet üzere yaşamaya çalışan, sevgi ve barış dilini kullanan, ilme ve bilgiye değer veren, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilen, farklı olan ve farklılıklara saygı duyan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, edepli insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Temel değerleri; Yaratıcının istediği bir hayatı yaşamak üzere ilahi nizama uygun düşünce, hal ve hareketler içerisinde olmaya çalışan, özgüveni yüksek, her alanda aktif ve sosyal bir nesil hedefliyoruz. Duruşumuz ve kimliğimizi inandığımız değerleri yaşamak üzerine bina etmeye çalışıyoruz. Amacımıza ulaşmak için disiplin, sadakat ve azimle çalışarak insanlığa faydası olan mümtaz şahsiyetler, ilim insanları yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yolda, rol model olan eğitimcilerimiz ile temel değerler ve öğretilerimizi öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

Flickr Feed