Özel Lale Koleji

AMAÇLARIMIZ

Amaç Bildirimiz

 

Lale Kolejinde bir dünya görüşü olan, amaçları doğrultusunda ve değerleri için yaşayan, bir duruşu ve bir kimliği olan insan yetiştirmek için eğitim yapılır. Dünya görüşü; yaratılış gayesini bilen ve bu gayeye ulaşmak için adalet üzere yaşamaya çalışan, sevgi ve barış dilini kullanan, ilme ve bilgiye değer veren, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilen, farklı olan ve farklılıklara saygı duyan, farklılıkları bir zenginlik olarak gören, edepli insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Temel değerleri; Yaratıcının istediği bir hayatı yaşamak üzere ilahi nizama uygun düşünce, hal ve hareketler içerisinde olmaya çalışan, özgüveni yüksek, her alanda aktif ve sosyal bir nesil hedefliyoruz. Duruşumuz ve kimliğimizi inandığımız değerleri yaşamak üzerine bina etmeye çalışıyoruz. Amacımıza ulaşmak için disiplin, sadakat ve azimle çalışarak insanlığa faydası olan mümtaz şahsiyetler, ilim insanları yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yolda, rol model olan eğitimcilerimiz ile temel değerler ve öğretilerimizi öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ ve ÖĞRETİLERİMİZ

Meraklı : Her iş önce merak ile başlar. Sürekli gelişimi hedefleyen, yeniliklere açık olan, merak eden ve merakını taze tutan, hayallerini ve düşüncelerini gerçekleştirmek için arzu duyan, bilgiye susamış,

Düşünen : Bir şeyi bulmak veya icat etmek önce hayal etmek sonra da düşünmekle mümkündür. Düşüncenin temeli hayal etmektir. Hayal eden ve hayallerini gerçekleştirmek üzere düşünen,

Araştırmacı : İlme değer veren, her duyduğuna araştırmadan inanmayan, bilginin kaynağına inen, sorgulayıcı, , hakikati araştıran ve ancak gerçeğe ulaşınca tatmin olan, malumat sahibi olmaktan öteye geçerek bir konuyu derinlemesine bilmek için çalışan,

İnançlı : Dinini, değerlerini, kültürünü miras bulduğu için taklit ile değil; neye, niçin inandığını sorgulayan, mutlak hakikati arayan ve değerlerini inanarak yaşayan,

Sorumlu: Düşüncelerini hedefleri doğrultusunda eyleme dönüştürürken eylemlerinin sorumluluğunu da üstlenen, insiyatif alan,

Anlayışlı: Empati kurarak kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayan, halden anlayan, hal ve hareketleri ile örnek olan, adalet sahibi,

İletişimci : Fikirlerini özgürce beyan eden, anlamak, anlatmak ve anlaşılmak için gayret eden. Anadilini çok iyi kullanan ve en az bir yabancı dilde iyi derecede iletişim kurabilen,

Hoşgörülü : Kibirden uzak, alçak gönüllü ve tevazu sahibi, uyumlu ve dengeli, insana yaratılmışların en değerlisi olarak değer veren,

Bilge ve Lider : Özgüvenli, temsil kabiliyeti olan, saygın, taklit etmeyen, zeki ve dikkatli, bilinçli ve fedakâr, zorluklara karşı dayanıklı,

Ârif : Bir işin sonunu önden gören, ne ekerse onu hasat edeceğini bilen,

Yardımsever : Kendi çıkarlarını ve egosunu tatmin etmek için değil; insanlara insan olduğu için değer veren ve yardım eden,

Karakterli : Dürüst, cömert, kanaatkar, güvenilir, vefalı, utanabilen, onurlu, erdemli, kendisiyle ve çevresiyle barışık,

Sonuç odaklı : Çalışmalarını belirlediği hedefe ulaşmak için yapan, bilinçli, girişimci ve tutarlı,

Edepli : Nerede nasıl davranacağını bilen, saygılı, ahlaklı, nezaketli, anlayış ve idrak sahibi,

Sportmen : Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturuyla, akli melekelerini kullanırken bedenini eğiten, sağlıklı ve zinde,

Becerikli : Yetenek ve kabiliyetine göre yetiştirilen; ilgi duyduğu alana yönlendirilen ve alanında yetenekleri gelişen,

Çalışkan ve disiplinli: Zamanın kıymetini bilen, planlı ve programlı, azimli, sabırlı, zorluklarla yılmadan mücadele eden,

İnovatif : Üretici ve yaratıcı düşünebilen, olaylara farklı açılardan bakabilen, insanlığa faydalı olacak şeyler üretmek için çalışan,

“insanlar” yetiştirmek için çalışıyoruz.